Consultoría en derecho civil

Assessoria i Consultoria en Dret Civil

  • Dret Immobiliari, Hipotecari i de la construcció: contractes de compravenda, contractes d’arrendament d’habitatges, locals comercials, naus industrials, contractes d’opció de compra.
  • Dret de família: separacions i divorcis, filiació, incapacitat i tutela.
  • Dret de successions: preparació de testaments, acceptacions i manifestacions d’herència, preparació de donacions, reestructuracions de patrimonis a efectes successoris, redacció de protocols familiars.
  • Procediments davant del Registre de la Propietat.
  • Contractació Civil.
  • Procediments judicials.
  • Dret hipotecari.