Consultoría laboral

Assessoria laboral per a empreses i particulars

Des del món de les assessories laborals, a Lliteras oferim un gran ventall de serveis relacionats amb la consultoria laboral, assessoria laboral i altres tasques de gestió i administració relacionades amb el món dels serveis laborals.

 • Assessorament laboral a les empreses i als seus treballadors.
 • Inscripció d’empreses i treballadors en el règim general de la Seguretat Social i règims especials (artistes, del mar).
 • Assessorament, estudi, confecció i legalització de tot tipus de contractes de treball, amb especial atenció a les bonificacions i subvencions.
 • Càlcul i confecció de rebuts de salaris i assegurances socials TC/1, TC/2.
 • Càlcul i confecció de liquidacions mensuals/trimestrals de l’IRPF, resum anual i expedició de certificats de renda dels treballadors
 • Assessorament i defensa en matèria de sancions, vagues i acomiadaments.
 • Negociació i participació en convenis i conflictes col•lectius.
 • Assistència professionalitzada davant la Inspecció de Treball, CMAC i jutjats socials.
 • Assessorament i tramitació d’expedients de regulació d’ocupació (ERE), reducció de plantilla, modificació d’horari, suspensió de contractes, reducció de salaris, etc.
 • Gestió i tramitació de capitalització de la prestació per atur.
 • Estudi, càlculs i tramitació d’expedients de jubilació, viduïtat, orfandat, invalidesa, etc.