Consultoría en erecho mercantil

Experts en dret mercantil a Barcelona

 • Dret Concursal: concurs de creditors voluntaris i necessaris.
 • Creació i constitució d’empreses, unions temporals d’empreses (UTE), aliances d’empreses (joint ventures).
 • Dissolució i liquidació de societats.
 • Augments i reduccions de capital.
 • Fusions i escissions, M & A.
 • Assessorament en els processos de successió en l’empresa familiar: redacció de protocols familiars.
 • Assessorament i representació en conflictes societaris entre socis o accionistes de companyies.
 • Defensa dels drets dels accionistes o socis de les companyies.
 • Assistència a juntes de socis o accionistes en representació dels socis o accionistes.
 • Redacció d’actes de Junta.
 • Compravenda d’empreses i d’accions i participacions socials: due diligence, negociació del preu i preparació de l’operació de compravenda.
 • Assessorament en la resolució de conflictes entre societats.
 • Assessorament als òrgans d’administració de societats i secretaria de consells d’administració.
 • Transaccions i negociacions.
 • Reclamació judicial i extrajudicial de quantitats impagades.
 • Assessorament i representació d’empreses en processos judicials de concurs de creditors.
 • Contractació: contractes de fabricació, contractes de franquícia, contractes de distribució i agència comercial, contractes de finançament, contractes de préstecs participatius, contractes de compravenda nacional i internacional de mercaderies.
 • Competència deslleial: assessorament i defensa judicial dels interessos de les empreses perjudicades per comportaments deslleials d’extreballadors i competidors.
 • Venda d’empreses inactives per a operacions urgents.