asesoria-legal

Assessors Legals a Barcelona

Com a firma multidisciplinària d’assessorament som conscients de la importància d’oferir al client un assessorament íntegre que contempli multitud de perspectives jurídiques. Per a això disposem d’un equip d’advocats especialitzats en diverses branques del Dret (Dret Civil, Dret Mercantil, Dret de les Noves Tecnologies i Dret de Protecció de Dades) que a més a més estan habituats a treballar en equip, per la qual cosa podem oferir al client un total assessorament en la prevenció i solució de conflictes.

Així mateix, també comptem amb col·laboradors internacionals (advocats i auditors tant a Europa com a Sud-Amèrica) i experts independents amb els que acostumem a treballar per a oferir al client un servei professional coordinat.

Els nostres valors professionals són senzills: honestedat, implicació professional i excel·lència tècnica. Sense oblidar l’empatia i comprensió vers les necessitats del client i amb un tracte personal únic, intentem reflectir aquests valors en tots els nostres projectes per a satisfer al màxim els interessos del client.